Thursday, 23 April 2015

kalor, kalor jenis dan asas black

disini ada power point kalor, kalor jenis dan asas black diunduh aja semoga membantu :) kalor, kalor jenis dan asas black ppt

No comments:

Post a Comment